Follow

Warrior Guide

Hey guys Vil here.  I decided to post a warrior guide that I wrote a long time ago (before pets) and posted to sakuraempire.com.  Some parts on it are outdated so please excuse them as annoying as it may be.  Any of the old player know how different the game was just a year ago.  Most of the information is still solid even being so old.  Anyways I've seen a lot of good guides on the forums that have helped me a lot with my build.  However being an assaulter and a PvP minded person I struggle more so with PvM (player vs monster) than PvP.  There's a lack of PvM guides right now so if some of you that are better writers than me could write guides for things such as MJ, Orc, and Azrael, I and many other players would find it helpful.  Enjoy the guide and if your unsure about anything please ask :)

Hi website viewers this is Vil. This is my first ever guide so bare with me here. Today I’m going to use my mad skills to help you warriors out.

 

Let’s start by viewing the warrior weapons.

1. 2h sword and axe – This is a great damage class. There are boosts for melee and melee defence on most of these fine weapons.

There however are two big drawbacks. The first of these is that most powerful high level axes and swords subtract a percentage of max mp, attack speed, or dodge. The other big drawback is that you can’t use a shield which greatly lowers your armour and max hp. Damage wise these are some of the best weapons in the game. If you want to use them you should focus on very high CON and STR.

2. 1h sword/axe with shield – My personal favourite choice is a 1h sword with a shield. These allow you to greatly increase max hp and armour. Some also have a suit effect that only two piece equipments have.

There is a very big drawback though and that is the fact that your attack is fairly low compared to other warriors with 2h equips. This usually isn’t a problem except that sometimes you cannot kill your target in a PVP battle because they heal more hp than you can take away. Despite this drawback tanks are must haves for parties and can be used for pvp if your attack is strong enough. At high levels you will be able to get very strong equipments with huge bonuses. People in this class should focus on STR, CON, and AGI.

3. Spears – These powerful 2h weapons are used to deal massive amounts of damage. The current most powerful spear in the game is the epic “Dual Dragon Ultimum B”. With a 35% melee bonus it can be used to pummel opponents in 1-2 hits.

The biggest drawbacks are that there is no melee defence boost and that you cannot equip a shield when using them. Currently the best damage class in the game, you can deal loads of punishment on your enemy. If you plan on being a spear warrior you should focus on STR, CON, and AGI. AGI is your biggest form of defence because it allows you to attack first and to raise you dodge to very high levels.

 

So now that you know about the different weapon choices for a warrior you may be asking: “How in the world can I pick from so many skills without making a huge mistake?”

 • Well first of all you have to be careful. The single biggest mistake you can make is wasting your precious SP on skills that do little to help you. All warriors should raise their defence and attack with skills like Braveheart.
 • I also recommend learning Dodge unless your a 2h axe user.
 • Raising your HP is also a must. Skills like Iron body help tremendously in this area.
 • At a high level improving your hitrate is a must.
 • I stress that you should have about 75% of your skills be passive.
 • All you really need for active skills are a Heal skill (I recommend Holy Smite), a skill to avoid death, (Chaos works well if you have high MP, if not the default defend skill works nicely) and also 1-2 aoe skills (Whirlwind is one of the best in the game).
 • I recommend Sun’s Spirit as an auto skill because up until LVL 9 it requires 0 mp and stacks so that is can heal you up to 780 HP at lvl 9. It also gives a nice melee bonus.

Ok, so now you know everything you need to know to make your character better. Just keep focusing on powerful skills that apply to your class and weapon choice. You might want to make a test character to try out all of the weapons before you commit to one. It costs a hefty sum of silver to drop skills (1000 silvers) so being careful is a must.

Thanks for reading I really hope I helped and plan on making more guides in the near future. The end :P

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

45 Comments

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Původní systém zaloţený pouze na poskytování drobných půjček byl v průběhu let reformován a doplněn o nejrůznější sluţby, které lépe odpovídali poţadavkům mikrofinančních institucí. V dnešní době tak mohou drobní podnikatelé z rozvojových zemí kromě moţnosti čerpat podnikatelské úvěry vyuţít i další bankovní produkty, jakými jsou například spoření nebo pojištění, Rychlá online pujcka Staňkov. Ukázalo se, ţe klasický systém Grameen I není schopen odolávat externím šokům, a ţe rozsáhlé povodně, které v té době Bangladéš zasáhly, způsobily bance obrovské ztráty co do počtu klientů. Klienti opouštěli banku ze strachu z případného postihu, který očekávali v reakci na neschopnost splácet své úvěry. Banka tak musela sáhnout k reformním opatřením. , Půjčky před výplatou v novém jičíně - Rychlá půjčka online - expresVzhledem k tomu, ţe banka Grameen působí ve světě mikrofinancí uţ téměř 30 let, díky čemuţ měla moţnost nasbírat nespočet zkušeností v oblasti mikroúvěrů, měla by tak být tím nejlepším příkladem k posouzení mikrofinancí jako efektivního nástroje v boji proti chudobě. Přestoţe je více neţ 90% obdělávatelných ploch vyuţito k pěstování plodin (rýţe, juta, pšenice), nízká produktivita zemědělské výroby, způsobená zastaralou technologickou úrovní a především vysoký přirozený přírůstek způsobují, ţe Bangladéš je potravinově nesoběstačná. Rovněţ časté záplavy způsobené těţko očekávatelnými monzunovými dešti přispívají k tomu, ţe více neţ 50% výhradně zemědělské populace ţije pod hranicí chudoby. Ročně tak proudí do této země od MMF, Světové banky, různých humanitárních a 62 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: Bangladéš: Základní informace o teritoriu, Půjčka na oprátku simpsonovi - Rychlá Půjčka. Na trhu mikrofinancí v Bangladéši je v současnosti obrovská konkurence.

 • 0
  Avatar
  Badboytracks

  A peek at cheap instagram followers Goods

  **This is actually the conventional With this ring I thee wed component but you may use As I provide you with this token I pledge right here a test I provide you with this ring when i provide you with how to buy real instagram followers for cheap myself personally with affection and hope I provide you with enjoy I provide you with buy instagram followers I provide you with my support and understanding so long as we both shall enjoy Communion buy instagram followers Right here the couple may take conventional Communion as prescri by their belief or just discuss a sip of wine or fruit juice together with prose or poetry they composed or wish to quote This area of the ceremony is really a symbolic revealing from the necessities of lifestyle the buy instagram followers from the planet in addition to advantage from the Greater Energy Within the Jewish belief following the wine is discussed there is a ceremonial smashing.

  Of the glass nowadays its usually a light bulb wrapped in fabric for security and ease of breaking up buy instagram followers from the onetime distinctive mother nature from the occasion Demand The demand is definitely an empowering declaration produced by the Presider generally starting I charge you both The Demand is much more frequently buy instagram likes cheap present in ceremonies ordaining ministers but my customers And I Also such as the sense of becoming empowered and consecrated for an intent A test demand buy instagram followers charge you each using the obligation to help keep alive andgrow to keep your capability for question spontaneity and humor I charge you to remain pliant warm and sensitive to speak your minds with gentleness as well as your hearts with openness. **

 • 0
  Avatar
  SANCHEZ

  Buy quality Youtube Phone verified accounts

  Buy Youtube Accounts is the most popular video sharing website. Buy Youtube Accounts You can promote your brand videos and advertise on youtube via video marketing. Owned by Google.Youtube Video will get your High qualitytraffic to your site with high conversation rate  Buy Youtube Accounts as a result of Youtube Knocks major search engines (including Google) that folks square measure talking regarding your business and thus easy to rank on google! Google and different search engines translate this to, your web site is trending and is gaining high quality, and thus it bring your ranking Up in search engines.Not only that, Youtube channel helps to bring up your business a glow,legit and quality for your business!

  Buy Youtube Accounts

  Buy Overblog.com Accounts

  Buy OverBlog.com Accounts is a blog-publishing service that allows private or multi-user blogs with time-stamped entries. In Blog.com you can create your simple web pages, blogs that can promote your businesss, express your experience to the world. Buy Overblog.com Accounts You can create multiple blogs to market your business. Blogger’s blog also have advantages in Google Ranking. This helps in making bulk backlinks to your other website. We have several bulk OverBlog accounts packages for your internet marketing needs. You can choose any one of them, or you can order your custom order by contacting us. We accept all kinds of payments.

 • 0
  Avatar
  Hedam Jack

  In order to respond to user input think of it as html being a car and javascript being the engine javascript was introduced in 1995 by netscape and coincidentally thats when the web hack facebook started to really take off this is an important fact to consider before we dig deeper into html5 the open source nature of html and javascript has contributed to the growth of the internet as a.

  Whole source code hack facebook password instantly and design ideas are often borrowed from around the web and even from competitors web sites this is facilitated by the fact that html and javascript are impossible to hide hack facebook or protect html5 is no different there has been a lot of talk about html5 over the past couple of years and developers think that html5 is cool and fun to work with but the logic.

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Börja med den tablett i blisterförpackningen som är märkt med den veckodag du påbörjar CIALIS behandlingen, Köpa Viagra Soft super active. Ta CIALIS tillsammans med vatten vid ungefär samma tid varje dag, med eller utan mat. Kamagra jelly deutschlan - Stadtreiniger Kassel, Levitra spassartikel. Das war eher ein Spaß-Artikel und ich glaube ich habe mehr Reaktion aus dem Welche ähnlich kamagra oral jelly billi wie viagra levitra 8 stück Amerine wird . Atlantic Canada Airports Association About Atlantic Canada. The Atlantic Canada region is made up of four east coast provinces Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador and Prince Edward IslandEfter godkännandet och/eller vid kliniska prövningar har allvarliga kardiovaskulära händelser inkluderande hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd, instabil angina pectoris, ventrikulär arrytmi, stroke, transitoriska ischemiska attacker, bröstsmärta, hjärtklappning och takykardi rapporterats. De flesta patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära riskfaktorer. Det är emellertid inte möjligt att definitivt fastställa om händelserna är direkt relaterade till dessa riskfaktorer, till CIALIS, till sexuell aktivitet eller till en kombination av dessa eller andra faktorer, Var köper man Cialis Super Active i sverige.

 • 0
  Avatar
  Hedam Jack

  Looks by now to get identified his stride inside the community displaying a lot more in the assurance he typically has in personal dealings inside the previous world wide web professionals have mentioned the zuckerberg observed hack facebook in community is without a doubt the identical gentleman he is in personal but he was in no way really cozy in community he acts a lot more like his personal self now in community so its not a modify in how.

  He feels but fairly how he assignments himself hes a lot more cozy with folks now facebooks creator is pointed out inside the identical breath with steve employment and he is assisted alongside by hack facebook the chief working officer of facebook he is turning out to be a lot more open and less guarded in community and that shines effectively for facebook also his pals say he has just realized for being himself the achieve of.

  Facebook continues to be extending outward whilst its creator finds his way virtually a single from four webpage hits inside the usa within a latest week have been on facebook webpages which can be hack facebook hack facebook an outstanding statistic when zuckerberg was on the unveiling in the facebook concept support not too long ago he talked a lot more overtly about his loved ones somewhat and his girlfriend he also pointed out that speaking with high school college students.

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Flagyl User Reviews for Bacterial Infection at Drugs.com. Reviews and ratings for flagyl when used in the treatment of bacterial infection. 34 reviews submitted., Flagyl user reviews. User Reviews for Metronidazole - Drugs.com. 312 reviews submitted with a 7.6 average score. User Reviews for Metronidazole. Also known as: Flagyl Flagyl 375 Flagyl ER Flagyl IV Metro Metro IV Accordingly, owing to the recent awareness of the comorbidity of substance dependence with psychiatric disorders, preclinical animal studies have been initiated to investigate the neurobiological substrates that may explain this comorbidity. Future studies should continue to directly address the hypotheses of shared neurobiological substrates using animal models of depression, schizophrenia and substance dependence, based on the current understanding of the neurobiology of these three psychiatric disorders. Generally, it would be fruitful to design research programmes that would explicitly test, with similar experimental approaches, hypotheses generated in the field of depression and schizophrenia in animal models of substance dependence and vice versa. Considering that all psychiatric disorders, including depression, schizophrenia and substance dependence, involve primarily behavioural symptoms that reflect underlying neurobiological abnormalities, progress in understanding these diseases at any level of analysis will certainly involve a multidisciplinary approach to research, Buy online generic Antrima Amoxicillin 250/500mg cheap overnight delivery in USA . Emphasis should be placed on both clinical and preclinical studies in the study of specific behavioural dimensions or psychological processes (e. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 20:1577–1581. True WR et al. Archives of General Psychiatry, 56:655–661. Tsuang MT et al. American Journal of Medical Genetics, 67:473–477, Order online generic Vibramycin Doxycycline 100mg low cost overnight shipping with VISA in USA . Tsuang MT et al.

 • 0
  Avatar
  RichardKieraj

  In interpersonal profiles website and blogs however if you do not have such online presence that easily comes up in search engines then the user will not find the required information about you this certainly impacts your trustworthiness quite simply buy instagram followers much more optimize your search is more trustworthiness you have for the on the internet buy instagram followers profiling interpersonal research now search results include your interpersonal details and also the individuals you connected with buy instagram followers usa as search engines lately initiated buy instagram followers assimilation of on the internet research silently this exercise is termed as interpersonal research it created research outcome convenient and more suitable in previous your clients can accessibility you through some reliable buddies.

  Or perhaps in a limited way but now buy instagram followers search engines felt the need of time for you to provide better use of you and clients to search interpersonal details more than systems in practical way instagram followers search engines is designed by keeping such things in your buy instagram followers mind for much better productivity switch googlersquos newly developed switch enables you to prioritize search results to enhance the buy instagram followers trustworthiness of content material this switch custom can also be becoming accompanied by other well-known social networking like facebook youtube and so on generally google sets new trend to measure the content and you can view your.

  Rsquos content by using google account search engines is differentgoogle social networking appears something more than conventional social networks like buy instagram followers buy instagram followers youtube and so on despite other systems that allow you just characters buy instagram followers india to share details with search engines you might be not buy instagram followers bound to discuss your stream its circle feature allows you to buy instagram followers uk follow anyone by putting him in a instagram followers circle unlike other networks that did not provide you such use additionally, it lets you control your complete personal privacy while other mass media allowed you restricted personal privacy buy instagram followers functions search engines is definitely the mass media that ensures the trustworthiness of the on the internet.

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Mortality amenable to health care in 31 OECD countries: Estimates and methodological issues. Laboratory- based versus non-laboratory-based method for assessment of cardiovascular disease risk: The NHANES I follow-up study cohort. Handguns, health, and the second amendment, Levaquin and mobic. New England Journal of Medicine, 360(22), 2,360-2,365. Health behavior and health educa- tion: theory, research, and practice (4th ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health 266 U. HEALTH IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE secondary data analysis across multiple studies. For example, the Emerging Risk Factors Collaboration has established a central database on more than 2 million people from more than 125 prospective population-based studies (Emerging Risk Factors Collaboration, 2012). That collaboration’s focus is on risk factors for cardiovascular disease, but a similar model could be pursued to stratify the data by country in order to study determinants of a broader array of cross-national health differences, Buy online generic Levaquin Levofloxacin 250/500/750mg low price with VISA in USA. Another opportunity exists in reinvigorating successful surveys that have not been fielded for many years and could be updated. , Order online generic Zithromax Azithromycin 250/500mg low prices fast Delivery with Mastercard in USA

 • 0
  Avatar
  RichardKieraj

  Start fashionable as other bookmarkers commence to digg it digg is like a vote in case a distribution obtains plenty of diggs in just a selected timeframe it would autumn out of your impending segment and commence to climb up the stands buy instagram followers of many buy instagram followers people can path all submissions along with the swarm stack and big spy methods and enjoy the titles and descriptions of widely used objects roll having included in posting comments buy instagram followers usa routinely is a different way buy instagram followers to enhance buy instagram followers internet presence and activities engaging in discussion posts and giving favorable suggestions to prospective customers might help.

  Results in a favorable right after in just a area this may lead to people today simply clicking your information for more info of you or perhaps learning to be a pal in your own group monitor which would instagram followers seem a true property for sport addicts it includes multitouch buy instagram followers monitor allows unique knowledge of menu you could turn or turn the sides of ipad tablet from landscaping to portrait or vice verse while you are playing games or buy instagram followers an e book its online key-board conserves many living space of monitor in order to take advantage of highest possible living space for.

  Display screen it includes two high-end camera in order to prepare that can join you with social network sites instantly and provides you buy instagram followers features to interact socially your online business interacting industry is really great for buy instagram followers india the development within your small business you could make buy buy instagram followers instagram followers image of your goods and services which might be reputable buy instagram followers uk and consumable with inexpensive price points you instagram followers could make your product with ipad tablet social network applications you can get feed back from your customers and create opinions in favor buy instagram followers your products or services social networking is a viral marketing and itspreads.

 • 0
  Avatar
  Stefania Parvu
 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  No eitt ska tu ha föör te ATT he finns int någa som slåår Roibus te he gaar ti drikk ,utan WSOP eller ader tinttor buskan väx tii i sydafrika tii som ungana har så tjock läppar att man kan klistar tom i köksfönstri när man gar ti torgi. så he så nyårsnattin var rikit lugner o inga spirituosor bleiv he para fiisbyxona opa o ligg i tvsoffanmää roibustekoppon. He va tå hålan, int hon tii i H:by, kva ni ha vari verkoga. At ni ha havi orkin ti sita å skriiva mitt i nattin å allt. Elsa, Elsa tu kohtalon lapsi, nu ha tu lååti tom luuras, Roibus e inget te, he e bara torkadi å jesta blad. Men gåt e he. Ja o tetär "Anton" vi drack jesta druvor, ja lämna tom kvar på rankon i hööstas. He ha ju vari så varmt jäär att nu plokka ja in tom, moosa me potetsstöötin, pressa ginum durslan. He gick no ti drik näär man satt liiti soker i. Sidan vi tolv, fick vi alla kryypa undi boordi, Rondelhun satt täär å skaka, å yyla som bara fan, men vi had he bra för vi too safthinkin å skopån ti mää os. Nu ska ni taa de lugnt, för he kommer ein hölg till, sidan bliir he lugn o ro et bra taag. Ja måst ut ti gräv djuupari vallgrav näär he bara regnar. Ha ein stor vatupöl framför trappon, måst nästan ti sima yvi. Goo fortsättning gott folk! Kan int hald me ti skriv någer rader hi å. Åren gar men ni e fortfarande viga i munlädre, he e ju ejn fröjd. Kva sku livi va om int humårn fanns å Gislomelsa et kompani. Te sur gräddkakun e oppiti och siter som juti opa låren säkert resten uta åren. He blir fleiran, men i måron blir he stoppakaku å he ska va banan i millan mä snömos opa å tjugonittån ljus. Tesin åre ska lysas opp så he blir beteri en förra åre för oss all. Må nu Elsa få ejn kar å HO gott att drikka å må allt späla utan Viagra tetta åre så tu int blir styv i kortjin å sidan må nu te tär rondellhun mä husse å matte må som i bätter tider. Nu ska lopplådån ispekteras för nattin, Levitra pfizer online. Fadderittan faderullan va FJOTTÅÅN ska fiiras i morron,snart får hon ta fraam ein gungstool att sita opa o gung för int siir hon ut som ein gumma mein hon ska spara op tom beinen så att hon kan gaa langt ännu. Veit tu att ten gamal grannpojke va opa kaffi igårdain mä sen suksyrra och han e se liik int ein syyl i vädre fikk man,oovanlit att någan kan ti språåk meir än Elsa ha det så braa o fiir ordentlit Ennenaikainen siemensyöksy - Seksuaaliterveysklinikka. Ennenaikainen (tai herkkä) siemensyöksy on miehen yleisin seksuaalihäiriö, Sildenafil ja siemensyöksy. Se aiheuttaa paljon Ejakulaatio jaetaan kahteen vaiheeseen: emissioon ja expulsioon. .. Efficacy of sildenafil citrate (Viagra) in men with premature ejaculation.. Viagra 20 mg hinta Osta Viagra netistä EU : Central de Ayuda. 5. marraskuu 2014 Generic Viagra käytetään miehen impotenssin ns. erektiohäiriön hoitoon. ovat importent lähes kaikenlaista ed and Viagra ja siemensyöksy.Hoj, haj" Int e ja kvar i skoin. Skrapan kom no å sökt me ett et par dagar. He börja bli så tyst heiman. Så nu e he som vanlit - mun gar i ejt när skrpan kommer heim -ja har ju så mytji ti birett tå ettsom ja ha hånni tänk ut så mytji fyndiheiter undi dain när han e på arbeiti. He e no tur att han e liti tyst å se så ja får hev ur me allt å liti til. int blir he alder å ti gräla ettsom ja int får mothugg. He får ja ta mä någån telifonförsäljari. Herrejessus kva tom får höra - ja tar langa diskussioner så att tom tror att affärn e i hamn å sidan sär ja att ja inga pengar har å att bisin kommer heim mä kontantkorti först nästa månda. Man får si till att gör te grå november liti underhållandi ettsom ja nu int kan skvätta fram å tibaka ti Tillintallinn å köp billi kalja. Här får man no bara ta ti varmer glögg å he e int fy skam när he viner runt knutana å gardinen star djint. Skål å ta he lungt i butiken nu när all bönder ska in ti stan å handel klappar, men får ju int allt ti på Paroniii fast tom no har rejslit mä krimskrams. Ejn varmer halsning från Fjåttån ti alla som har bessana heiman å på rymån, Cialis mistä saa. Finntollon! Tu som har en så tuktiger emäntä så troor tu att hon kan tänkas vita kuinka piimäkakkureseptii voi olla että se olis kun mommon vanha resepti

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  It is much more interesting to actually recreate an incident for readers than to simply tell about it. Find a generalization, which the story supports, Write annotated bibliography for sale Texas. This is the only way the writer's personal experience will take on meaning for readers. This generalization does not have to encompass humanity as a whole; it can concern the writer, men, women, or children of various ages and backgrounds. Remember that although the main component of a narrative is the story, details must be carefully selected to support, explain, and enhance the story. Conventions of Narrative Essays In writing your narrative essay, keep the following conventions in mind. This situation is very harmful in the short-term as well as long-term scenario. The student feels left out in the competition and it damages his self-confidence and self-respect, Need help do my annotated bibliography for cheap California. The option is quite benefiting. The student will witness a huge jump in his or her grades and find a lot of time for other activities related to studies and recreation. Anytime, Anywhere and Any Kind Student Assignment Help Service We cater to students from various parts of the globe. The countries from where students approach us in large numbers include USA, UK, Europe, Australia, NZ, UAE, Malaysia, and Singapore. , How to buy a research paper online

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Gunbritt Nå int va he så farlit,he sku va bra om tu o sku skriv liti ilakt iblaand o int allti va så snäll. tu veit tom snälla flikkona kommer ti himiln men tom ilaka har rolit, Cialis mistä saa. sveduserkku jag kan vara ganska ilak ibland efter en stund ångrar jag mej o då vill jag vara snäll nu har jag rolit o kommer til himiln eller någon annanstans GB På Lions Julkortslotteri jag har också jobbat idag och i morgon, men det skall komma mer snö härligt, Cialis ja vastaavat. vikken yviraskning Nu blei ja paff, at ni ha fååt tom radena i räät ordning. Ja måst ju o ti proova om met kom på räät ställi. Ni ska vita at nu e he blöyt o halkot näär ja e uuti me te hunrakkon. O rakkon haar han bihov o tööma kvar tridi tiima. Så ja håller på at få friiskluft förgiftning. Nu ska he va roolit ti sii hur tetta gar. Om he gaar bra så ska ja skriiva oftari. Ennenaikainen siemensyöksy - Seksuaaliterveysklinikka. Ennenaikainen (tai herkkä) siemensyöksy on miehen yleisin seksuaalihäiriö, Sildenafil ja siemensyöksy. Se aiheuttaa paljon Ejakulaatio jaetaan kahteen vaiheeseen: emissioon ja expulsioon. .. Efficacy of sildenafil citrate (Viagra) in men with premature ejaculation.. Ennenaikainen siemensyöksy - Terve.fi:n asiantuntijoiden. 23. helmikuu 2005 Vastaus: Ennenaikainen siemensyöksy on varsin yleistä ja siitä on PDE5- inhibiittorit (Viagra Cialis tai Levitra) tai ensiksi mainittu yksinään.

 • 0
  Avatar
  byqhngew62

  Viagra syden como comprar generico. Buy generic with mastercard generic uk cheap - Viagra syden , Viagra syden. donde comprar foro Achat .
  Viagra syden dove comprare il on line conseil site achat ordering genericEur J Clin Pharmacol, 1985; 29: 467–469, Köpa Kamagra Oral Jelly generisk pris utan recept Sverige. Task-specifik physical therapy for optimisation of gait recovery in acute stroke patients. Arch Phys Med Rehabil 1993;74:612–620. Fas III: då patienten är utan A AS. De positiva effekterna av A AS, exempelvis beundran från andra och utökad muskulatur är borta och ersätts av depression, oro, energilöshet, nedsatt självförtroende och impotens. Under fas II är det vanligt att anhöriga såsom flickvänner och föräldrar slår larm, medan patienten söker hjälp under abstinensfasen (fas III), Priligy stärker als levitra. Under denna fas är det viktigt att vara lyhörd för depressiva besvär med suicidtankar hos patienten, och då snarast erbjuda psykiatrisk hjälp.

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk