Follow

Klimatyzacja Serwis Warszawa

Najmniejszy sprężarki czynnika chłodniczego, obejmujący obudowę i sprężarki spiralnej, w poniższym pierwotnego korpusu sprzęt w lokalizacji nieruchomej w obudowie, i
inny korpus sprężarki, które mogą poruszać się w porównaniu do pierwszego korpusu sprężarki. Napęd do drugiego korpusu sprężarki posiada silnik napędzający.
Spodnia przedział chłodzenia istnieje usytuowana pomiędzy tylną stronę głównego korpusu sprężarki i przegrodą partii obudowy, jaka przemierza w odstępie od
tylnej strony. Co najmniej jakiś luka w podstawie pierwszego korpusu sprężarki widnieje skonfigurowana aż do chłodzenia głównego korpusu sprężarki mini w rejonie
tylnej strony. Drugi kadłub sprężarki istnieje skonfigurowany tak, ażeby umożliwićchłodniczy do mycia wokół korpusu sprężarki w rejonie tylnej okolica zdalnej, ze
spiralnych żeber, dla ochłodzenia drugiego korpusu sprężarki. W momencie minimalny sprężarki rodzaju opisanego we wstępie, ten cel pozostał osiągnięty, wedle
wynalazkiem, w konsekwencji, żeczynnik, kto ma być ściskana dzięki sprężarki spiralnej jest dozwolone wymyć po obu organów kompresorze Pas ich tylnej stronie internetowej, która jest
oddalona od czasu spiralnych żeber, faktycznie że najmniejszy zgromadzenia sprężarki akceptowalny chłodzony. W celu umożliwienia i przewijania żebra istnieć chłodzony ano efektywnie, kiedy
to tylko możliwe dzięki tylnej partie ciała mini sprężarki, przewidziano zyskownie, że nawierzchnia tylna z adekwatnym korpusu sprężarki istnieje
przyrządzona bezpośrednio dzięki dewizę, jakie wykonuje odpowiednią przewijania wybrzeże, tak, że spiralne żebra, jakie są podłączone do odpowiedniej podstawy
są i chłodzone ano efektywnie, gdy to możliwe.

If you have any inquiries about in which and also the best way to work with klimatyzacja serwis, it is possible to e mail us with our own web-page.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk